Bij de restauratie, renovatie of transformatie van historische of monumentale panden ontbreken vaak gedetailleerde bouwtekeningen.

Lines & Layers is gespecialiseerd in het maken van dergelijke bouwtekeningen. Aan de hand van nauwkeurige opmetingen van de bestaande situatie wordt het pand gedigitaliseerd. De werkwijze is als volgt: inmeting ter plaatse van het pand en aan de hand hiervan de bouwkundige tekeningen maken. Deze tekeningen kunnen bestaan uit: de plattegronden, de houten balklagen, de kapconstructie, de doorsneden en de gevelaanzichten.

De gemaakte tekeningen, bestaande- en eventueel de nieuwe toestand, zijn een basis voor de restauratie- of renovatieplannen dan wel voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

bouwkundig tekenwerk 2D met 3D
 
vergunningstekeningen 
 
 
architecten lines and layers